Primelog TMS – en lösning för total kontroll

Primelog TMS är ett avancerat Transportation Management System som levereras som en molntjänst och erbjuder till exempel:

• Kraftfull funktionalitet för kontroll på logistikkostnader
• Avancerade analysverktyg
• Operativt stöd för multi-modala transporter

En lösning för kontroll över alla delar med bokning, planering, monitorering, fakturamatchning, kostnadsallokering, uppföljning och analys av transporter och kostnader. Primelog TMS är designat för transportköpare med komplexa globala flöden. Den modulära arkitekturen, den skalbara SaaS (Software as a Service) plattformen samt en användnings- och månadsbaserad prissättning låter dig växa med Primelog i takt med att din verksamhet utvecklas.

Lär känna alla våra modulerTransport
planning
Load Planning
Transport planning
Multi-leg
routing
Transport planning
Maps &
Distance Matrix
Transport planning
Transport execution
Booking
Transport execution
Booking
& Call-Off
Transport execution
Documents
& Labels
Transport execution
Shipment
Consolidation
Transport execution
Delivery
Monitoring
Track & Trace
Delivery Monitoring
Delivery
Status
Delivery Monitoring
Deviation &
Advice Management
Delivery Monitoring
Freight
Billing
Customer
Portal
Freight Billing
Cost-Plus
Pricing
Freight Billing
Value-Based
Pricing
Freight Billing
Customer
Billing
Freight Billing
Freight
Spend Mgmt
Freight
Sourcing
Freight Spend Mgmt
Rates
& Tariffs
Freight Spend Mgmt
Invoice
Auditing
Freight Spend Mgmt
Cost Allocation
Freight Spend Mgmt
Self-Billing
Freight Spend Mgmt
Invoice
Posting
Freight Spend Mgmt
Performance
Tool
Delivery
Performance
Performance Tool
Cost
Performance
Performance Tool
Invoice
Performance
Performance Tool
Billing
Performance
Performance Tool
Green
Performance
Performance Tool