Sandvik Materials Technology investerar i fler Primelog TMS-moduler

Sandvik Materials Technology har beslutat att utöka den befintliga Primelog TMS-plattformen och investera i Primelogs moduler för Freight Spend Management.

Satsningen innebär att flera äldre system ersätts och att affärsområdet får en stabil lösning för analys av fraktutgifterna. Detta kommer att leda till en bättre kostnadsstyrning hos Sandvik Materials Technology tack vare en effektivare process.

”Att ha tillgång till fullständig och tillförlitlig information optimerar vår förmåga att fatta rätt beslut och ta kontrollen över våra fraktkostnader globalt”, säger Eric Jansson, ansvarig för Logistics Process Management på Sandvik Materials Technology.

De nya modulerna möjliggör också en mycket stor förbättring av Sandviks hantering och övervakning av miljöresultaten. ”Vi är ett miljömedvetet företag och har åtagit oss att minska företagets koldioxidutsläpp med 20 % fram till 2020. Våra leveranser står för en betydande inverkan inom det här området”, förklarar Eric Jansson.

Sandvik Materials Technology utvecklar och tillverkar avancerade rostfria stål, speciallegeringar, titan och andra högpresterande material. Sandvik Materials Technology har varit kund hos Primelog sedan 2009 och ville få central styrning av leveransavtal samt uppföljning av alla leveranskostnader globalt i ett enda system.

Primelogs VD Lena Ridström säger: ”Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda Sandvik Materials Technology en utökad lösning som hjälper dem att uppnå sina mål för leveransprecision, förbättrad kostnadsstyrning och efterlevnad av miljöbestämmelser.”

Om Primelog
Primelog är en affärsenhet inom Pagero Group, med fokus på utveckling av transportledningssystem (TMS), komponenter som stöder hela upphandlingsprocessen, t.ex. kontraktshantering, automatisk pris-/fakturakontroll, utgiftsanalys och attestering. Pagero Group levererar molntjänster till globala företag för att automatisera processerna purchase-to-pay, order-to-cash och logistics-to-pay. Alla tjänster bygger på toppmodern teknologi med en plattform baserad på en containerstrategi som tillåter stora datamängder, network enabling och smidig anslutning till alla affärssystem.
Mer information finns på www.primelog.com

Om Sandvik Materials Technology
Sandvik Materials Technology, ett affärsområde inom Sandvik Group, är en världsledande utvecklare och tillverkare av avancerade rostfria stål, pulverbaserade legeringar och speciallegeringar för de mest krävande industrierna samt av produkter för industriell värmning. Fokus ligger på att göra kundernas processer säkrare och effektivare samt att minska inverkan på miljön.
Mer information finns på www.sandvik.com