Projektmetodik för kvalitetssäkring

För att säkerställa väl genomförda och kvalitetssäkrade projekt arbetar våra konsulter enligt Primelog projektmetodik. Metodiken består av fyra faser: Förstudie, Analys & Design, Implementation och Driftsättning.

Förstudie

I förstudiefasen utgår vi från nuläget och arbetar tillsammans med dig för att sätta det framtida läget och på så sätt identifiera de förändringar i process, system och organisation som krävs för att uppnå målbilden. Vi utgår alltid från Primelogs standardfunktionalitet för att du i så stor grad som möjligt ska dra nytta av de standardprocesser som systemet innehåller. Förstudien resulterar i rekommenderad lösning för dina behov.

Analys & Design

I Analys & Design-fasen analyseras eventuella förändringar som förstudien har gett upphov till och de definierade arbetsprocesserna mappas med hur Primelog stödjer dessa. Här går vi också på djupet i den tekniska lösningen, vilka integrationer som krävs och hur information ska skickas till och från Primelog. Resultatet av Analys & Design-fasen är en detaljerad projektplan för implementering och driftsättning.

Implementering

I implementeringsfasen konfigureras Primelog efter det lösningsförslag som föregående fas har lett fram till. Här sätter vi upp de integrationer som är beslutade och fasen avslutas med tester och utbildning av den färdiga lösningen. Fasen leder till ett testat och godkänt system som kan driftsättas.

Driftsättning

I driftsättningsfasen är användarna redo att börja arbeta i systemet. Processer och arbetsrutiner är tydliggjorda och informationsflödet är igångsatt. Fasen resulterar i att du som användare och kund till Primelog nu kan börja räkna hem din investering.

Vår mjukvara

Ta en närmare titt på vår mjukvara, en modulbaserad lösning för din verksamhet.
Mer om Primelog TMS

Välj rätt lösning

För att få total kontroll på sina logistikkostnader gäller det att använda sig av rätt lösning.
Hur du väljer rätt lösning