Primelogs utbildningar

Vi erbjuder dig utbildningar på de vanligaste modulerna i Primelog TMS, se nedan för kursbeskrivningar och intresseanmälan. Kursutbudet omfattar Primelog TMS introduktionskurs, grundkurs, fortsättningskurs. Primelog Multi-leg Routing, grundkurs. Primelog Customer Billing, grundkurs. Performance Tool, översiktskurs. Seminarie i avancerad logistik. Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar och utbildningar för grupper på begäran!

Primelog Freight Spend Management, grundkurs

Primelog Freight Spend Management, grundkurs, riktar sig till nya användare av prislistor och fakturakontroll i Primelog TMS. Kursen är en dag lång och är praktiskt inriktad med övningsexempel som följer en teoretisk introduktion.

Innehåll: Introduktion Freight Spend Management, definitioner och begrepp, hantering av prislistor, prisberäkning och avhjälpning av prissättningsfel, hantera och uppdatera sändningar, fakturakontroll och parametersättning. Egen dator medtages.

Primelog Freight Spend Management, fortsättningskurs

Primelog Freight Spend Management, fortsättningskurs, riktar sig till användare av prislistor och fakturakontroll som önskar djupare kunskap inom området och som nyttjar funktionalitet för avancerade prislistor och prisberäkning. Kursen är en dag lång och består av teoretisk bakgrund blandat med övningar.

Innehåll: Hantera konfigurerbara kostnadsdrivare, avancerade prislistor, felsökning ej prissatta sändningar, hantera filfel, fakturakontrollsanalys och fasta rapporter, kostnadsanalys i Performance Tool. Egen dator medtages.

Primelog Multi-leg Routing, grundkurs

Kursen i Primelog Multi-leg Routing syftar till att lära användaren av modulen med samma namn att hantera transporter i flera ben. Kurslängd en dag.

Innehåll: Introduktion till flerbenstransporter, ruttningslogik, uppsättning och hantering av grunddata, arbetsprocess standard, hantera ruttning av kundsändning, hantera bokning och exekvering. Egen dator medtages.

Primelog Customer Billing, grundkurs

Kursen i Customer Billing täcker modulen för att hantera vidarefakturering av transportkostnader i Primelog TMS. Kursen är 1,5 dagar lång och syftar till att användaren självständigt ska kunna hantera köpsändningar, säljsändningar samt täckningsbidrag.

Innehåll: Översikt köp och sälj, uppsättning och hantering av grunddata, säljprislistor påslag, säljprislistor fastpris, hantera säljsändning, fakturakontroll och vidarefakturering, kontroll på täckningsbidrag. Egen dator medtages.

Performance Tool, översiktskurs

Performance Tool översiktskurs riktar sig till alla användare av Performance Tool och syftar till att lära deltagaren att arbeta i Performance Tool men även att få kunskaper kring möjligheter och begränsningar med avseende på tillgänglig data. Kursen är två timmar lång och leds av en utbildare via webmöte.

Innehåll: Översikt moduler i Performance Tool, välja mätvärden och dimensioner, olika typer av objekt, funktionalitet kring objekt, bokmärken, datakällor, databegränsning, rapportgenerering, applicering av logik i Performance Tool, skräddarsydda KPI:er och objekt.