Vision & mission

Vision

”Happy logistics people”

Mission

“To increase global enterprises’ performance through innovative logistics software”

Vad gör oss unika?

Vi är det enda mjukvaruföretaget som kan erbjuda:

  • Primelog TMS är ett ”Extended TMS”, vilket innebär att funktionaliteten vida överstiger det man normalt förväntar sig i ett TMS. Primelog TMS står för Transport Management System och syftar till ett väl fungerande processtöd för hela logistikflödet – inte bara relaterat till transporten.
  • Primelog TMS tillhandahåller funktionalitet för att hantera globala logistikflöden såsom multi-leg (flerbenstransporter) och multi-mode rating and routing (hantering av olika transportsätt enskilt eller i kombination)
  • Primelog TMS har djup funktionalitet inom området freight audit, dvs fakturakontroll och uppföljning av kostnader, dessutom väl utvecklat stöd för att allokera ut intäkter och kostnader inom logistikflödet.
  • Primelog TMS ger hela processen visibilitet och med en stark BI-motor ger det oändliga analys-möjligheter.
  • Primelog TMS har i grunden en flexibel integrationsplattform som med lätthet kopplar upp nya leverantörer, kunder och databaser.
  • Primelog TMS har SaaS i sitt DNA och har designats som en ”multi-tenant” lösning från start.

Dina möjligheter

Det finns ett antal steg på vägen till kontroll. Vilket steg är du på och vad har du för möjligheter?
Vägen till din kontroll över logistiken

Referenser

Våra kunder är svenska och internationella företag i många olika branscher, ta en titt på våra kundcase.
Kundcase och referenser