Berättelsen om Primelog

Resan för Primelog tar inte slut, samtidigt är vi precis där vi vill vara. Det har vi alltid varit på sätt och vis, ända sen 1999 då allt tog sin början. Utvecklingen av företaget och framförallt produkten började som det i många fall gör med att vi såg ett tydligt behov på marknaden. Ett behov av överblick och kontroll av logistikflödet, både finansiellt och fysiskt. Det var, och är, svårt för många företag med mer omfattande logistikapparat att kunna visualisera alla delar och få kontroll.

Det problemet blev vårt fokus och något vi ville lösa, för synliggörande och kontroll är den enda vägen till kloka beslut och bättre affärer. Vi såg stora fördelar för alla i kedjan och tydliga vinster för våra kunder om det gick att skapa en lösning och programvara för detta.

Tusentals problem lösta

Problemlösningen blev grunden till Primelog och startade med att skarpt arbeta med Ericsson och Toyota för deras verksamhet. Vi lärde oss enormt mycket – inte genom gissningar, teorier och påhittade tjänster utan rakt in i verkligheten och en skarp miljö med intensiv logistikverksamhet. Kunskaper och erfarenheter byggdes på och produkten, själva mjukvaran hade konstant växtvärk och blev dagligen starkare.

Åren gick och vi jobbade varje dag med att förbättra lösning och logistik bland annat för stora företag som SKF och Sandvik. Kunder med krav, omfattande flöden och stora organisationer. Även andra kunder tillkom med samma gemensamma problem och utmaning, där vi kunde erbjuda en kraftfull lösning och stora erfarenheter. En rolig sak vi märkt längs vägen är att majoriteten av de kunder vi börjat jobba med är kvar än idag. Det sporrar oss till att bli ännu bättre!

Miljontals kronor sparade

Ett annat faktum är att flera personer hos oss idag också varit med från början eller nästan från början. Samtidigt som vi förstärkt organisationen med nya talanger och gjort en resa där kompetens tillförts utöver mjukvaruutveckling. Organisationen har behållit det dynamiska formatet sedan företagets uppstartsfas, för att vi både från början och än idag upplever vi fördelen med att ha en smidig storlek på vår organisation.

Det är med andra ord nära till kund, nära till kollegor och nära till mjukvaruutvecklingen. Något som hänger ihop väl med det partnerskap vi strävar efter att hitta med en kund. Vi är alltid inriktade på ett långsiktigt samarbete där båda partner utvecklas tillsammans. Vi tror stenhårt på vår produkt och vill att varje kund drar mesta möjliga nytta av lösningen, för det krävs det att vi står varandra nära.

Någon miljard transaktioner hanterade

Vi har trott på vår produkt genom alla år, vi har utvecklas, satsat och stått starka i både låg- och högkonjunktur. Genom organisationsförändringar och våra kunders utveckling. Vi har alltid följt en röd tråd och förfinat både produkt och erbjudande. Vi känner en passion i det vi gör, är nyfikna och intresserade av vår omvärld och utvecklingen. Det gör att vi alltid är vakna för förändring och att skapa nya lösningar för att ligga i framkant.

Med tiden har tusentals problem lösts för kunder, miljontals kronor sparats och någon miljard transaktioner passerat genom Primelogs system. Verksamheten har sett och upplevt allt inom logistik och transporter, inom organisationer, integrerats och kopplats till mängder av olika affärs-, ekonomi- och logistiksystem. Kunskapen och erfarenheterna har ackumulerats till en extremt kompetent och erfaren leveransorganisation, och ett verktyg anpassat av och för verkligheten.

Happy Logistics People

Idag ligger vi längst fram och kan erbjuda en lösning med en bredd och ett djup som ingen annan har. En lösning som gör nytta och förenklar livet för alla användare, från beslutsfattare, chefer, avdelningar och slutanvändare. Vårt mål är att förbättra och förenkla logistiken, så att alla involverade i kedjan kan bli ”Happy Logistics People”.

Vår mjukvara

Ta en närmare titt på vår mjukvara, en modulbaserad lösning för din verksamhet.
Mer om Primelog TMS

Kontroll över logistiken

Att ha kontroll över logistiken är avgörande för långsiktig framgång.
Ta kontroll över logistiken