Om Primelog

Primelog är en ledande leverantör av mjukvara för globala logistiklösningar – Primelog TMS, en egenutvecklad och standardiserad lösning för företag med komplexa logistikflöden. Vår lösning har en bredd och ett djup som ingen annan har – som gör nytta och förenklar för affärer och användare. Från beslutsfattare, chefer, samarbetspartner och slutanvändare.

Vår kompetens inom logistik, vår mjukvara Primelog TMS och vår strävan efter utvecklande partnerskap i kundrelationer är de främsta anledningarna till att stora globala företag som SKF, Ericsson, Sandvik, Getinge, Lantmännen och Paroc har valt oss som leverantör.

Vad gör vi?

Vi hjälper våra kunder att få överblick och kontroll över logistikflödet, både finansiellt och fysiskt, med vår mjukvara Primelog TMS. Kontroll och synliggörande är den enda vägen till kloka beslut, lägre kostnader och bättre affärer, något som innebär stora fördelar för alla i försörjningskedjan och tydliga ekonomiska vinster.

Vad gör oss unika?

Vi är specialiserade inom logistik och IT, och har utvecklat vår mjukvara sedan 1999 i skarpt läge hos stora företag. Vi har löst tusentals problem för kunder, miljontals kronor har sparats och någon miljard transaktioner har passerat genom Primelogs system. Vi har sett och upplevt allt inom logistik och transporter, inom organisationer, vår lösning har integrerats och kopplats till mängder av olika affärs-, WMS- och logistiksystem.

Kunskapen och erfarenheterna har ackumulerats till en extremt kompetent och erfaren leveransorganisation, och ett verktyg anpassat av och för verkligheten. Vi tror stenhårt på vår produkt och vill att varje kund drar mesta möjliga nytta av lösningen.

Vad är vårt löfte till dig?

Din Logistik. Vår Passion. Vi känner en passion i det vi gör, är nyfikna och intresserade av vår omvärld och utvecklingen. Det gör att vi alltid är vakna för förändring och att skapa nya lösningar för att ligga i framkant. Vårt mål är att förbättra och förenkla logistiken, så att alla involverade i kedjan kan bli vad vår vision säger – ”Happy Logistics People”.

Dina möjligheter

Det finns ett antal steg på vägen till kontroll. Vilket steg är du på och vad har du för möjligheter?
Vägen till din kontroll över logistiken

Referenser

Våra kunder är svenska och internationella företag i många olika branscher, ta en titt på våra kundcase.
Kundcase och referenser