Affärsvärde

Överblick och kontroll över varu- och finansiella logistikflöden ger stora möjligheter till besparingar. Med Primelog TMS ger vi dig möjligheten till att skapa ett bra business case som beslutsunderlag för att möjliggöra din investering och sänka dina logistikkostnader.

Business case

Vi hjälper dig gärna att skapa ett business case baserat på din verksamhet och dina förutsättningar. Här nedan visar vi siffror som visar potential, baserade på vår gemensamma erfarenhet från hundratals implementeringar där vi hjälpt kunder att realisera en bra avkastning på sin investering.

Aktivitet
Besparing Kostnadsbas
Kontrollera 100% av dina transportfakturor och arbeta endast med avvikelser, dvs de fakturor som avviker mer än de toleranser som du har satt upp i Primelog. Passa också på att uppdatera ditt ekonomisystem med status på den attesterade fakturan 2-5 % Transportomsättning
Mindre manuellt arbete genom en automatiserad process 10-30 % Personalkostnad
Bättre upphandlingsunderlag bestående av flerårig statistik och möjlighet till flerdimensionell analys av genomförda transporter som utgångspunkt för din fraktupphandling 2-5 % Transportomsättning på befintliga avtal
Effektivare process genom att öka ”compliance”, dvs styra mot rätt avtal och rätt transportsätt. Du ökar optimeringen av de avtal som redan finns och ges möjlighet att följa upp utfall av genomförd upphandling 1-4 % Transportomsättning
Stöd för konsolidering och öka fyllnadsgraden samt nyttja samtaxering och på så sätt sänka kostnaden 5-10 % Transportomsättning

Välj rätt lösning

För att få total kontroll på sina logistikkostnader gäller det att använda sig av rätt lösning.
Hur du väljer rätt lösning

IT-avdelningens krav

En Saas-lösning innebär ofta mindre arbete för IT-avdelningen, men vad kan de ställa för krav?
Stöd för din dialog med IT-avdelningen