Med fyra enkla steg får ni kontroll.
Vilket steg befinner ni er på?

Control > information availability and capital efficiency

1

Lack of Control

Du har en vag kontroll på logistiken. Du känner till kostnadsnivån på transporter och lagerkostnader
men har inga detaljer lätt åtkomliga för att kunna analysera och förbättra flödet.

2

Reactive Control

Att gå från brist på kontroll till reaktiv kontroll är relativt enkelt. Det handlar primärt om få
kontroll på två flöden; det fysiska flödet och det finansiella flödet.

3

Proactive Control

Detta steg handlar om att du går från reaktiv kontroll till att bli mer proaktiv och att aktivt styra
dina flöden. Även här hanterar vi både det fysiska flödet och det finansiella flödet.

4

Business Control

Nu är det dags att ta logistiken till en ny nivå och verkligen säkra upp att den logistik set-up ni erbjuder
era kunder är konkurrenskraftigt och en avgörande faktor för valet av er som leverantör.