TMS – Transportation Management System

Arbetar du effektivt med att planera dina transporter optimerat så att du får mesta möjliga service till lägsta kostnad? Har du kontroll på var godset befinner sig och kan agera proaktivt för att tillhandahålla en god kundservice? Har er logistikverksamhet under det senaste året drabbats av någon oförutsedd händelse? Stoppad produktion? Strejk? Eller har ni drabbats av kunder som undrar var deras leverans tagit vägen eller undrar ni om era transportörer verkligen uppfyller sina avtal? Hur löste ni då dessa problem? Primelog TMS är en lösning för kontroll över alla delar med planering, bokning, monitorering, fakturamatchning, kostnadsallokering, uppföljning och analys av transporter och kostnader.

Kontrolltorn från Primelog

Med Primelog TMS tar du kontrollen över din logistik. Med ett kontrolltorn kan du övervaka dina flöden, följa upp dina transporter och analysera dina kostnader. Föreställ dig ett flygledartorn med erfarna flygledare som monitorerar luftrum, skärmar och omvärlden, byt sen ut flygledartornet mot kontrolltorn och flygledare mot era logistikexperter som monitorerar varuflöden, kostnadsflöden och larm för avvikelser. En viktig del i en bra lösning är att kunna hålla koll på sin verksamhet i realtid, detta löser Primelog TMS genom integrationer mot alla parter i flödet – leverantörer, transportörer, 3PL:are och affärssystem med flera.

Styr din logistik

Med Primelogs lösning för logistikstyrning får du ett operativt såväl som ett planeringstaktiskt IT-stöd för dina transporter. Primelog TMS hjälper dig att automatisera flödet så långt det är möjligt. Med vår ”touchless booking” integrerar vi direkt med ditt affärssystem, skapar en optimerad transportorder som skickas direkt till transportör. Då har Primelog TMS beräknat vilken transportör och vilken produkt du ska använda. Detta baserat på dina krav avseende servicenivå och kostnad.

Öka konkurrenskraften

Primelog TMS ger också en bra översyn av dina transportörers service. Uppnår de sina SLA:er? Hur långa är de faktiska ledtiderna i förhållande till de beräknade? Du har kontrollen och äger informationen. Det bidrar till att du uppnår en konkurrenskraftig försörjningskedja och det viktigaste – att du håller dina kundlöften.

Tydliga kostnadsbesparingar:

  • Mindre manuellt arbete
  • Optimerad fraktbokning
  • Högre fyllnadsgrad
  • Ökad kontroll
  • Utvärdering av dina transportörer

Affärsmöjligheter

Med erfarenhet från hundratals implementeringar vet vi vad avkastningen på en investering ger.
Business case för Primelog

Välj rätt lösning

För att få total kontroll på sina logistikkostnader gäller det att använda sig av rätt lösning.
Hur du väljer rätt lösning