Kraftfull logistikstyrning

Arbetar du effektivt med att planera dina transporter? Optimerat så att du får mesta möjliga service till lägsta kostnad? Har du kontroll på var godset befinner sig och kan agera proaktivt för att tillhandahålla en god kundservice?

Med Primelogs lösning för logistikstyrning får du ett operativt såväl som ett planeringstaktiskt IT-stöd för dina transporter. Primelog TMS hjälper dig att automatisera flödet så långt det är möjligt. Med vår ”touchless booking” integrerar vi direkt med ditt affärssystem, skapar en optimerad transportorder som skickas direkt till transportör. Då har Primelog TMS beräknat vilken transportör och vilken produkt du ska använda. Detta baserat på dina krav avseende servicenivå och kostnad.

Styr din logistik

Primelog TMS hanterar transportbehovet, gör om det till en kostnadseffektiv bokning, styr så att rätt fraktdokument skrivs ut på rätt plats. Allt detta utan att du manuellt behöver gå in och styra i flödet. Primelog TMS ger också en bra översyn av dina transportörers prestation. Uppnår de sina SLA:er? Hur långa är de faktiska ledtiderna i förhållande till de beräknade? Du har kontrollen och äger informationen. Det bidrar till att du uppnår en konkurrenskraftig försörjningskedja och det viktigaste – att du håller dina kundlöften.

Tydliga kostnadsbesparingar:

Affärsmöjligheter

Med erfarenhet från hundratals implementeringar vet vi vad avkastningen på en investering ger.
Business case för Primelog

Välj rätt lösning

För att få total kontroll på sina logistikkostnader gäller det att använda sig av rätt lösning.
Hur du väljer rätt lösning