Freight Spend Management

Hur vet ni att ni inte blir dubbelfakturerade? Är det verkligen era avtal som använts när transportören fakturerar? Vad kostar transporten egentligen? Är det rätt tilläggsavgifter? Har du blivit fakturerad i rätt valuta? Logistik med komplexa flöden och många aktörer är en utmaning för många företag. Särskilt när det gäller att ha kontroll på logistikkostnaderna.

Det är tyvärr inte ovanligt att transporter ibland debiteras i fel valuta, till exempel i Euro istället för SEK, ibland skickas dubbla fakturor. Framför allt händer det att en del aktörer inte fakturerar enligt ditt förhandlade avtal. Plötsligt råkar standardavtal användas istället och du får betala för mycket. Detta är svårt att ha kontroll över och följa upp. Vår erfarenhet visar att företag i snitt kan spara 2-5 % av sina transportkostnader bara genom att införa kontroll av samtliga fakturor genom bra systemstöd och en väl fungerande standardprocess.

Det handlar om kostnadskontroll

Freight Spend Management ger dig förutsättningar för att ta kontroll över dina logistikkostnader, kontroll genom att automatiskt matcha logistikfakturor mot beräknat pris och kontroll genom att verifiera avvikelser. Genom att integrera dina ordrar och registrera dina avtal i Freight Spend Management, kan du direkt se vilka kostnader du har redan innan fakturan kommer.

Analysera dina logistikkostnader

Genom Freight Spend Management får du dina logistikkostnader specificerade i Primelog TMS, äger din egen information och är inte beroende av din leverantör för att få information om dina logistikflöden. Du kan ta ut statistik och rapporter över din totala fraktkostnad, alternativt bryta ner den utifrån dina behov; per land, transportör, order, produktgrupp, kund etc. Förutom effektiviseringen i framtagandet av rapporter, ger det också bra underlag för upphandling av nya avtal och förhandlingar, samt stöd i kostnadsallokeringen vid periodslut.

Kostnadsbesparing

Kostnadsbesparingar uppnås enbart genom att Freight Spend Management:

  • Kontrollerar 100 % av dina leverantörsfakturor
  • Ser till att rätt avtal används – dina egna avtal
  • Följer upp leverantörer baserat på din data, inte deras
  • Visar statistik för upphandling av frakt och transport

ROI för dig inom ett år – efter implementering kan du spara pengar varje år genom att:

  • Identifiera felaktiga fakturor – vanligtvis 2-5 % av din fraktomsättning
  • Använda en standardiserad och automatiserad process
  • Få detaljerad uppföljning av kostnader för tid, speditör, plats etc
  • Kontrollera att debitering sker mot rätt avtal och till rätt kostnad

Affärsmöjligheter

Med erfarenhet från hundratals implementeringar vet vi vad avkastningen på en investering ger.
Business case för Primelog

Välj rätt lösning

För att få total kontroll på sina logistikkostnader gäller det att använda sig av rätt lösning.
Hur du väljer rätt lösning