Kontroll över logistiken

Logistik är idag ett centralt område för de flesta producerande och distribuerande företag, med avgörande betydelse för verksamhetens lönsamhet och service. Med dagens globalisering, där företag placerar tillverkning, lager och planering på olika platser och ofta i olika länder, blir logistiken allt mer komplex. Det blir allt svårare att få kontroll över de olika logistiska flödena, att skaffa sig och behålla överblicken.

Optimera din logistik redan från start

Med Primelog TMS erhåller du ett komplett TMS-system som hanterar dina logistikflöden från planering, konsolidering, transportadministration, monitorering, detaljerad kostnadsuppföljning till avancerad analys- och uppföljning.

Läs gärna mer om:
Logistikkostnader
Kontrolltorn
Logistikstyrning
Guide till att välja rätt lösning
Business case och affärsvärde

Affärsmöjligheter

Med erfarenhet från hundratals implementeringar vet vi vad avkastningen på en investering ger.
Business case för Primelog

Välj rätt lösning

För att få total kontroll på sina logistikkostnader gäller det att använda sig av rätt lösning.
Hur du väljer rätt lösning